ÚDRŽBA OBJEKTŮ

Údržba objektů

Jednotlivé činnosti

  • preventivní prohlídky údržbáře dle potřeby objektů (sjednáno ve smlouvě o správě)
  • kontrola technologických zařízení
  • denní kontrola objektů
  • provádění drobných oprav např. výměny žárovek, seřizování dveřních zavíračů, výměny zámků a promazávání jejich vložek, optické kontroly výtahů...atd.
  • NON-stop zajištění havarijní služby