O NÁS

E-TECHNOLOGIES

Společnost E-TECHNOLOGIES a.s. byla založena v roce 2006 pro správu vlastního majetku, později se transformovala na společnost, která se stará o bytové domy (SVJ a družstva), administrativní budovy, zdravotnická zařízení, soukromé rezidence, byty a multifunkční budovy ...

Společnost E-Technologies a.s. je partnerskou společností společnosti RestoreOne, s.r.o., která se od roku 2007 úspěšně zabývá poradenstvím a realizací v oblasti úspor elektrické energie osvětlením průmyslových hal a skladů, kanceláří, sportovních hal a sportovišť, garáží, prodejen a dalších prostor pomocí technologií LED, dále světelnými audity, zpracování konceptů v oblasti úspor, vyřizování financování, samotnou realizací i servisem.

Představitelé společnosti se na trhu správy bytových domů, multifunkčních objektů a soukromých rezidencí pohybují již více než 20 let.

Hlavní specializací společnosti je moderní správa budov, účetnictví, údržba, doplňkové služby jako údržba zeleně, úklid společných prostor a bytů, zimní úklid, stavební práce, revize technologií a jako svou hlavní prioritu stavíme úspory.

Výhodou společnosti je operativnost v terénu nezatížená strnulým administrativním aparátem s důrazem na individuální přístup.

S tímto přístupem jsme schopni nabídnout lepší cenu za správu a účetnictví než je průměr zavedené konkurence při stejné kvalitě.

Jako parter několika předních dodavatelů el. energie jsme schopni nabídnout již během prvního roku správy revizi stávajících smluv a výrazné úspory za energie

V rámci správy nabízíme zdarma program na úsporu spotřeby elektřiny, zdarma nabízíme vypracování studie proveditelnosti snížení spotřeby, výpočet úspor a návratnosti v případě zavedení LED technologií, montáží fotovoltaických článků, tepelných čerpadel ... apod.

Zajistíme údržbu zeleně, údržbu objektů, vnitřní a vnější úklid, zimní úklid, revize technologií, servis výtahů a stavební práce malého i širšího rozsahu

Společenost E-Technologies a.s. se v průběhu posledních let rozšířila