POJIŠTĚNÍ

Pojištění

Ve spolupráci s partnerským pojišťovacím makléřstvím MAFiPo, s.r.o., zajišťujeme kompletní servis v oblasti pojišťovnictví od zákládání pojistných smluv, přes jejich optimální nastavení za výhodnou cenu.

Kompletní servis zdarma zajišťujeme též v momentu samotné pojistné události, při plnění a při následných opravách a nápravách vzniklých škod.